Bar kod čitači

Bar kod čitači za prodavnice.

metrologic

datecs